Spinders ansvarsfraskrivelse

Spinders ansvarsfraskrivelse

Spinder B.V. er ansvarlig for informasjonen på www.spinder.nl. Spinder B.V. er også ansvarlig for implementering og vedlikehold av www.spinder.nl. Vi bestreber oss på å sikre at informasjonen på www.spinderdhc.no holdes så oppdatert, tilgjengelig, korrekt og fullstendig som mulig.

Ansvar

Det er likevel mulig at innholdet på dette nettstedet er foreldet, ufullstendig og/eller feil. Som sådan kan ingen rettigheter avledes fra innholdet på dette nettstedet. Spinder B.V. kan på ingen måte holdes ansvarlig for konsekvensene av å bruke informasjonen på www.spinderdhc.no.

Koblinger

Dette nettstedet kan inneholde koblinger til nettsteder og/eller andre informasjonskilder som vedlikeholdes av tredjepart. Spinder B.V. kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av å bruke informasjonen på disse nettstedene og/eller -sidene.

Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter relatert til informasjonen på www.spinderdhc.no, inkludert – men ikke begrenset til – materialer, fotografier, illustrasjoner, navn, logoer, merker og andre kjennetegn, ligger hos Spinder B.V. At denne informasjonen gjøres tilgjengelig for brukeren, gir ikke brukeren rett til å gjengi og/eller spre denne informasjonen. Slike handlinger er ikke tillatt uten forutgående skriftlig tillatelse fra Spinder B.V, dets kunder eller den relevante tredjeparten, med mindre det er snakk om lovlig tillatte handlinger, som for eksempel utskrift av informasjon på dette nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk.