Tekniske tegninger og håndbøker

De siste tekniske tegningene og (monterings)håndbøkene for Spinder-produktutvalget finner du her.

Klikk på produktnavnet for å laste ned dokumentene. Hvis du ikke finner informasjonen du trenger, kan du kontakte salgsavdelingen.

Se den aktuelle siden for produktkatalog og informasjonsark. 

Kategori Hvile


 

 

Frittstående båsskiller
Profit store kyr
• Profit unge kyr
• Comfort-NG horisontale stenger
• Comfort-NG-støttestolper
• Comfort unge kyr
Tilbehør til frittstående skillere
• Klemmer og utstyr

Matter
• Meadow Next-madrass
Todelt Dual
Enkel vannmadrass Single
Tilbehør matter

Kategori Spise

Foringsfronter
Highline-sikkerhetsforingsfront
• Baseline selvlåsende foringsfront
• Openline selvlåsende foringsfront
• Openline-foringsfront for store kyr
• Palisadeline-foringsfront
• Diagonal-foringsfront
• Tilbehør til foringsfront
• Støttedeler

Kategori Drikke


Drikketrau
Pingo-drikkekar
• Classic-drikketkar
• Tilbehør Classic-drikkekar
• Individuelle drikkekar
• Drikkeskåler

 

 

Kategori Kutrafikk


Kutrafikkporter

Løfteport Heavy Duty Lift
Barriereporter
• Enveisporter
Texas-port og Texas-dørsett
• Teleskopporter: Slider
Skillevegger
• Tilbehør Skilleveggporter

Kategori OppmerksomhetBoksen og andre

• Cuddle-boks  [cuddle er et navn]
• Classic-kalveboks [Classic er et navn]
• Arena-kalveboks – Mono [Arena er et navn]
• Arena-kalveboks – Stereo [Arena er et navn]
Tilbehør til kalvebokser
Okseboks
• Helautomatisk roterende kubørste Krazzmaxx
Monteringsmotor Krazzmaxx og erstatningssett for magnetbryter
Kubørste med fjær


Gå til: 
Produktkatalog            Publikasjoner