Tørre kyr bør skjemmes bort

16 May 2022

Tørrperioden er siste gang kua får ekstra styrke til kalving og melkeproduksjon. Denne perioden med "barselpermisjon" bestemmer også hennes helse og ytelse som fersk ku. «Tørre kyr bør derfor skjemmes bort». sier Rudmer Hilverda. Han er jevnlig i diskusjon med melkebønder om oppussing eller nybygg. Utformingen av fjøset for de tørre kyrne er et viktig oppmerksomhetspunkt.

Rudmer Hilverda er jevnlig i diskusjon med melkebønder. Utformingen av fjøset for de tørre kyrne er et viktig oppmerksomhetspunkt.

Ekstra plass gir komfort

Høydrektige kyr veier lett 100 kg mer. Disse ekstra kiloene gjenspeiles også i bredden på dyret. Tørre kyr trenger derfor ekstra plass, både ved fôrgjerdet og i båsen. Hilverda anbefaler en fôringsplassbredde på 75 cm og båsbredde på 130 til hele 135 cm. "Vær oppmerksom på at disse størrelsene er rettet mot en gjennomsnittlig holsteinsk ku. Det er viktig å tilpasse fjøsdesignet generelt til besetningen. Vi anbefaler alle melkebønder å måle kyrne først, før planene er ferdigstilt." Turområdene i fjøset for de tørre kyrne bør også være romslige. På denne måten kan selv de lavt rangerte dyrene gå stressfritt rundt og stå ved fôrgjerdet.

Et romslig og godt tilrettelagt anlegg for gruppen tørre kyr. Alle kyr hviler eller står ved fôringsgjerdet.


'Vektløs' flytende på en vannseng

I moderne melkebruk blir tørre kyr ofte plassert i samme fjøs som melkekyrne. Dette endrer derfor ikke miljøet for dyrene når de gjøres tørre, og hindrer ekstra stress. Sengetøyet til de tørre kyrne er ofte det samme som til melkekyrne. Likevel skader det ikke å legge til litt ekstra komfort her også. "Sett for eksempel inn vannseng for de tørre kyrne." Når kua ligger nede flyter den på et lag med vann. Vannsengen hindrer ikke kuas blodsirkulasjon, og hun opplever derfor ingen trykkpunkter. I tillegg er en vannseng spesielt hygienisk og rengjøring og fylling krever relativt lite arbeid.

Vannsengen sørger for at kua "flyter" på vannlaget, som fordeler vekten jevnt.


Et siste tips for å øke sirkulasjonen og komforten til damene. "Installer også en kubørste ved de tørre kyrne. Dette gir distraksjon og trening i tillegg til komfort".