Vannoppvarming i kalde låver med drikketrau.
Drikke

Vannsirkulerende pumpeenhet

Spinder leverer også Suevia vannsirkulerende pumpesystem for kalde fjøs med drikkekar.

Vann varmes opp og pumpes rundt. Sirkulasjonspumpeenheten har ett eller to varmeelementer, en variabel termostat og en sirkulasjonspumpe. Systemet fungerer som en kjeleinstallasjon, noe som kan føre til at trykket øker i rørledningene. Vanntrykket i tilførselsrøret må være minst 1 bar, og må ikke overstige 4 bar.

En tilbakeslagsventil, en lufteventil og en trykkavlastningsventil leveres for å beskytte sirkulasjonssystemet.

Med returtemperaturregulering er returtemperatur for vannet innstilt på termostaten. Termostaten er festet til returledning.

 • sirkulasjonspumpesystem med oppvarming
 • 3000 eller 6000 watts modell
 • enkel betjening
 • innebygd overopphetingsvern
 • emaljert hus av støpejern
 • Suevia-water circulation pump unit
 • Suevia-water circulation pump unit

Spesifikasjoner Vannsirkulerende pumpeenhet

Maksimal rørlengde, inkludert returledning, er omtrent 200 meter for 3000 watt-versjonen og ca. 350 meter for 6000 watt-versjonen.  Sirkulasjonsenheten har ett eller to varmeelementer, en variabel termostat og en sirkulasjonspumpe. 

3000-watts sirkulasjonspumpeenheten er tilgjengelig i 230 V- og 400 V-modeller. 400 V-modellen anbefales hvis 400 V strømforsyning er tilgjengelig. Med returtemperaturregulering blir ønsket returtemperatur for vannet innstilt på termostaten. Varmeelementet slås automatisk på hvis temperaturen faller under innstilt verdi.

For modellene 300 og 303 brukes en dreiebryter på varmeelementet til å stille inn ønsket temperatur på utslippsvann. Varmeelementet er termostatstyrt og slår seg av og på.

Sirkulasjonspumpeenhet 3000 W.

 • Model 303, 230 V
 • Model 317, 230 V med temperaturventil for returvann
 • Model 300, 400 V
 • Model 311, 400 V med temperaturventil for returvann


Sirkulasjonspumpe med 6000 W.

 • Modell 312, 400 V med temperaturventil for returvann

 

Informasjonsark

Her finner du all informasjon du trenger med hensyn til den vannsirkulerende pumpeenheten.

Vil du ha informasjon?

Vil du motta informasjon om pumpeenheten for sirkulerende vann den vannsirkulerende pumpeenheten? Vi forteller deg gjerne hvordan den virker. Fyll ut detaljene dine her, så kontakter vi deg.

Informasjonsforespørsel vannsirkulasjonspumpe

Spinder-forhandleren din

Spinder jobber utelukkende med forhandlere som deler de samme kjerneverdiene: kvalitet, pålitelighet og profesjonalitet. Det er alltid en forhandler i din region.

Finn Spinder-forhandleren din her

DrikkeskålerPingo- drikkekar