Fullstendig produktutvalg

Spinders produktutvalg for melkefjøs

Produkter som gir merverdi

For Spinder betyr innredning av melkefjøs mer enn bare å levere produkter. Vi utvikler unike konsepter som oppnår optimal lagringslogistikk. Dette involverer samspillet mellom utformingen og aktivitetene som foregår i fjøset, slik som melking, foringsfront og hvile, med tanke på kalvene, ungfe og modne kyr. Dyrene dine må garanteres best mulige forhold. Vi har gjort dette til vårt ansvar.

Komfort for kua betyr sjelefred for bonden. Produktets brukervennlighet og pålitelige kvalitet er en forutsetning for et hyggelig arbeidsmiljø og fremmer dyrenes velferd. Derfor tar Spinder ikke bare hensyn til dine interesser når de utvikler nye konsepter, men også kyrnes.