Da Jurian Kosters skulle bygge en ny låve med Spinder-produkter, så han spesifikt på jobbene som går igjen hver dag.

Økologisk drift er en medvirkende faktor i fjøsbygging

18 March 2020

Møt bonden: Douwe Maat

Bærekraftig perspektiv

Melkebonden Douwe Maat tok noen klare valg da han overtok gården fra foreldrene sine. Ikke bare når det gjelder design og bygging av det nye fjøset, men også når det gjelder drift.«Gården vår var allerede ganske omfattende med 84,5 hektar land. Omstillingen til økologisk jordbruk var et lite skritt og passer godt med vår måte å drive familiebruk på i en stadig skiftende verden».

Boer in beeld: Douwe Maat

Melkekyrne ble permanent flyttet til den motsatte enden av landsbyen. Et nytt fjøs for melkekyr og et skur for ungfe ble bygget på det stedet der vi hadde ungfe tidligere. Foreldrene hans bor fremdeles i det gamle gårdshuset. Fjøset oppfyller kravene til en nederlandske standarden for bærekraftig dyrehold og overholder fullt ut regelverket for økologisk dyrehold. «Standarden er en skattemessig ordning. Vilkår for organisk sertifisering er enda mer krevende og påvirker hele driften». Fjøsdesignet var basert på konseptene «holdbarhet» og «bærekraft».

Fjøsets layout er gjennomtenkt. «De siste årene har jeg tenkt på det og raffinert ideene mine til perfeksjon». Fjøset er bygget etter en 2+0+3 planløsning, og den sentrale foringsgangen deler den i to seksjoner. Den har to romslige halmbelagte binger for kalving og syke dyr, en oksebinge, et separasjonsområde og 153 båser for kyr. Treradsseksjonen av Fjøset er på linje med melkerommet og kan brukes som et venteområde. I stedet for å ha en melkerobot, har det blitt installert et 2x14 abreast-type melkerom. «På grunn av vår økologiske landbrukspraksis er kyrne våre ute fra midten av april til midten av oktober. Melking tar ikke mer enn halvannen time, hvoretter dyrene går ut igjen forbi oksebingen».

Stalinrichting Melkveehouder Douwe Maat Luxwoude

 Vannmadrasse er nærmest umulig å ødelegge

Det var en enkel avgjørelse å velge riktig båsmatte, takket være bondens erfaring med vannmadrasser i det gamle Fjøset . Komfort rundt fjøsinnredningen er viktig for både kyrne og bonden, sier Douwe Maat. «En vannmadrass er ikke bare en behagelig for kua, den varer i mange år, noe vi vet av erfaring. Det er nærmest umulig å ødelegge.»

Den gamle låven hadde fremdeles R-båser, men denne gangen valgte vi å installere fritt hengende båser (Profit-modell). Ingen stolpehindringer mellom båssengene, og optimal vannbevegelse følger kuens kroppsform. Hver dag brukes kun én pose malt strå som kassehalm ptil153 liggesteder for melkekyrne.«Vi har også stor sans for våre buede båsskillere.» Douwe peker på en ku som er i ferd med å reise seg. "Hun har god plass til å reise seg uten å berøre båsskilleren. I tillegg gjør den hele raden med båser mer stabil. Et logisk valg, kan du si.»


Waterbedden bij melkveehouder Douwe Maat


Daglig komfort med relativt lave investeringer

Douwe opplever brukervennligheten til Highline-foringsgjerder hver dag. «Hvis jeg ønsker å flytte kyrne til den andre delen av låven, låser jeg først foringsgjerdet i denne delen. På den måten får ikke kyrne tilgang til foringsgjerdet. Veldig nyttig, fordi jeg slipper å sløse tid på å flytte dem vekk fra foringsgjerdet. Jeg kan også skille og sikre kyr individuelt for behandlingsformål, om nødvendig». I tillegg til den enkle betjeningen påpeker han også den solide konstruksjonen til låsemekanismen. «Et foringsgjerde er selvfølgelig dyrere enn et foringsrør. Tatt i betraktning at investeringen i foringsgjerdet utgjorde mindre enn 1 % av våre samlede investering og det vi får tilbake hver dag, var dette ikke et vanskelig valg.»

Bedieningsgemak van het Highline voerhek

Før Douwe går videre ned gårdsplassen, har han noen detaljer i låven han må tas seg av. Han har også planer om å bygge et lagerskjul og fôrsiloer. Lenger inn i fremtiden vil han også ta en titt på energiforsyningen til gården. Det nye melkerommet er ikke koblet til gassledningen. En forkjøler, en frekvenskontroll på vakuumpumpen og LED-belysning brukes for å spare energi. Et varmegjenvinningssystem og en soldrevet kjele brukes til å produsere varmt vann.«Hvis vi i fremtiden også kan generere egen elektrisitet ved hjelp av solcellepaneler eller en vindturbin, vil vi ta store skritt mot bærekraft.»