Spinder tilbyr et totalkonsept med produkter til storfedrift med tanke på både kyr og bønder.

Spinder tilbyr et totalkonsept med produkter til storfedrift med tanke på både kyr og bønder.

 

Higline safety feed fence; most comprehensive operating features as standard

Konsepter knyttet til buskapshold og fjøsinnredning for melkeproduksjon

Å opprettholde et lønnsomt fjøs med sunne melkekyr, vil først og fremst kreve et gjennomtenkt fjøskonsept. Et godt fjøskonsept utnytter den tilgjengelige plassen optimalt, setter kyrnes komfort først, men tar også hensyn til melkeprodusentens arbeidshverdag. Vi har hele tiden fokus på å holde kostnadene nede.

Kapasitet, konstruksjon, belysning og ventilasjon er de første aspektene man ser på. Under planleggingsprosessen blir det også tatt hensyn til aspekter slik som hvor lang tid ombyggingsarbeidet forventes å vare, hvor ofte dyrene beiter utendørs og klauvstell. Gangveiene, inndeling av de forskjellige områdene for hvile eller aktivitet ved hjelp av kutrafikkporter og utformingen og egenskapene til ligge- og turområdene spiller alle en sentral rolle. Antall og modeller av båser, foringsområder, drikkekar og melkesystemets type og plassering. Fasiliteter som cuddle-bokser og kalvebokser som kan brukes som sykestue, er også viktig. Kort sagt: Det skal ikke være noen faktorer som negativt kan påvirke helsen til dyr eller ansatte.

Å designe et fjøs er derfor ikke en enkel oppgave, særlig hvis vi tar konsekvensene av feil layout og dårlige inndeling med i betraktning. Hos Spinder har vi mange års praktisk erfaring med å designe, implementere og montere fjøs. Våre anbefalinger tar hensyn til forholdene på gården din, og viser deg hvordan smarte løsninger bidrar til kukomfort og kan redusere oppgavene dine til et minimum. Ikke bare prioriterer vi kukomfort, men vi tar også bondens komfort og bekvemmelighet på alvor.

Se produktutvalget vårt

Ideelt buskapshold passer perfekt til både kyrne og bonden. Det er viktig at dyrene er sunne og produktive. Riktig design av buskapshold bidrar absolutt til dette, og skaper et effektivt og behagelig arbeidsmiljø. Vil du vite mer?

Abonner på e-postene våre og motta Spinder-nyheter automatisk i mailen din.