Boer in beeld: Jurain Kosters - Selsingen

Et moderne fjøs med mye lys, luft og korte gangavstander

23 August 2019

Møt bonden: Jurian Kosters

Jurian Kosters bor i Tyskland, hvor han jobber og driver gårdsbruk med familien. Han har imidlertid ikke brutt båndene med Nederland helt. Kosters, som emigrerte til Tyskland fra den nederlandske byen Lochem i 1999, jobber ikke bare som melkeprodusent, men er også en emigrasjonsagent innen landbruk. Han hjelper nederlandske bønder med å kjøpe en virksomhet i Tyskland, noe som tar ham til mange gårder. Da han bygde sitt eget fjøs, tok han hensyn til både sin nederlandske bakgrunn og sitt nye tyske hjemland.

 

Kosters har drevet med gårdsarbeid i Selsingen (Niedersachsen) siden 2002. Etter flere renoveringer av det/de gamle fjøset og uthusene bestemte han seg for å bygge et nytt fjøs i 2009. «Den globale krisen og den dårlige melkeprisen førte imidlertid til at planene ble satt på vent,» forklarer Kosters. Søknaden om byggetillatelse ble ikke sendt inn før i 2014, og ble godkjent først i 2018.

«Sikring av jord var nok en grunn til å sette planene på vent. For å kunne bygge en økonomisk sunn virksomhet, er det viktig å ha tilstrekkelig jord til disposisjon.» Da en bonde i nabolaget gikk av med pensjon, ble det aktuelt å kjøpe ekstra jord. Dette akselererte prosessen og ga det endelige insentivet til å bygge et nytt fjøs.

Dyr arbeidskraft krever effektivitet

«Arbeidskraft er dyrt i Nederland, og dette gjenspeiles i nederlandsk gårdspraksis. Effektivitet tas alltid med i betraktning.» Jurian Kosters, som kommer fra en gård med melkekyr, griser og kyllinger, fikk ingen opplæring i landbruk. Faren hans fortalte ham at han for det meste kunne lære om gårdsbruk fra rådgivere. En god forståelse av det økonomiske aspektet ved virksomheten ville hjelpe ham i fremtiden. Jurian fullførte økonomi- og administrasjonskurset på videregående skole (MEAO), og denne bakgrunnen gjorde det mulig for ham å skrive sin egen forretningsplan for den nye bygningen – et «vanlig fjøs» med mye lys og luft, god sikt overalt og korte gangavstander.

 

Enkelt arbeid er avgjørende

Fjøset ble bygget basert på en 0-6-0 planløsning med tre DeLaval-melkeroboter. «Jeg synes det er viktig at kyrne holder seg i én besetning med flere roboter. Hvis en robot svikter, kan kyrne fortsatt melkes. Det er effektivitet.»

Når det gjelder liggeunderlaget i båsene, tok vi også bekvemmelighet med i betraktning. Vannmadrasser ble ansett som det beste valget. Som Kosters forklarer: «Tykk liggehalm ville krevd mye arbeidskraft eller store maskinkostnader på daglig basis.» Strategien er tross alt at bonden skal oppnå sine resultater med minst mulig arbeid. Da vi planla den innerste delen av Fjøset, så vi bevisst på rutineoppgavene. «Hver del av Fjøset er godt synlig fordi det er få søyler. Vi bruker et enkelt foringssystem med maksimalt 3 rasjoner, og foringsfronten gir oss tilstrekkelige muligheter for å sikre besetningen å velge en enkelt ku. Bruk av melkerobot gir oss fred og ro i Fjøset, og kyrne ender opp med færre skader. Med robotmelking er risikoen for ufullstendig melking og melkelekkasje litt høyere, men melken som lekker ut renner fint fra vannmadrassen.»

For tiden steller han 175 kyr med hjelp av faren sin og en ansatt. 25 er tørre. Minst 57 % av kyrne er kviger. «Vi kjøpte nylig 40 kviger. De var ikke vant til en melkerobot, men det tok ikke lenge før besetningen roet seg.» Med den nye Fjøset kan vi øke bestanden til 220 melkekyr. For øyeblikket er det 100 ungfe på gården. Arbeidet på de 110 hektarene med land er fullstendig outsourcet.

Pålitelig råd

Kosters har hatt et godt forhold til Spinder-forhandler Taute GmbH i Papenburg i minst tjue år. «Det var derfor logisk for oss å gå inn i diskusjoner med dem for råd og pristilbud, før vi monterte utstyret i det nye Fjøset . Jeg er lojal så lenge produktene og kundekontakten er bra.» På lokale messer så de på stander til andre produsenter, men dette gjorde ikke annet enn å styrke tilliten til Spinder. Kvaliteten og finishen på produktene var avgjørende.

Foringsfronten har ingen utskytende deler. Det er lett å hoppe over den uten å bli fanget i noe smertefullt,» humrer han. «Og så er det betjeningshåndtaket: Du finner ikke denne kvaliteten og brukervennligheten hos andre aktører.

En stor del av den nødvendige fjøsinnredninget var bestemt på forhånd. De siste detaljene ble utarbeidet etterpå. «Båsene og foringsfrontene ble alle valgt på forhånd. Trafikken i Fjøset var litt mer utfordrende. Forhandleren ga oss muligheten til å utarbeide de endelige detaljene under monteringen. En rekke ekstra grinder ble tatt med under forutsetning at de ubrukte gjerdene kunne returneres til forhandleren.»

Kosters har all grunn til å være fornøyd med prosjektet. Han har en vakker Hörmann-låve med to åpne sider, mye lys og luft. I tillegg til de to foringsgangene og seks rader med båser bokser, inneholder Fjøset to halmbokser og et separasjonsområde. Med unntak av kjøletanken er alle nødvendige maskiner plassert over innekontoret, for å sikre en romslig og ryddig gårdsplass. Den vellykkede konstruksjonen har ført til rolige, sunne kyr og økt melkeproduksjon. Kosters nåværende melkeproduksjon er 9.300 liter med 4,2 % fett og 3,55 % protein. Målet er å øke dette effektivt til 10.000 liter.

Skriv ut prosjektet

Project Jurian Kosters